V princípe môžeme povedať, že teplovzdušný krb či akumulačný sálavý krb, alebo akumulačná sálavá pec majú z hľadiska energetického jedno poslanie a tým je zabezpečiť teplo.

Odhliadnuc od tohto hlavného poslania plnia tieto diela aj rôzne iné funkcie, ako estetický prvok v interiéri, dekoratívny prvok, priestorový prvok, vytvárajú rodinnú pohodu, romantiku a mnohé ďalšie. Aspekt ohňa a tepla bude zrejme prevládať vždy. Preto chceme krb, preto chceme pec.

Vieme, že spaľovaním dreva získavame energiu v podobe svetla a tepla. To dosiahneme v teplovzdušnom diele ako aj v akumulačnom sálavom diele. Aj esteticky či priestorovo môžu byť diela krásne. Zatiaľ sa to javí tak, že nie je rozdiel v týchto systémoch, až kým sa nesústredíme na využiteľnosť a šírenie tepla.

Teplovzdušný krb

krb

Princíp teplovzdušného krbu je zakotvený v názve. Teplo a vzduch. Teda médiom na prenos tepla je vzduch, ktorý je nejakým zdrojom ohrievaný, stúpa hore, lebo je ľahší a teda zväčšuje svoj objem, ochladený teda ťažší klesá dolu a vracia sa ku zdroju.

Hovoríme tomu konvekcia – prúdenie. Cez spodné nasávacie mriežky krbu je ochladený vzduch nasávaný do obstavby, následne obteká okolo nejakého zdroja, napr. krbovej vložky, stúpa hore a cez vrchné mriežky prúdi ďalej pod strop, až kým nenarazí na prekážku a ochladzovaný klesá a vracia sa nazad.

Čím vyššia teplota, tým rýchlejšie prúdenie. Príčinou vírenia vzduchu je krúživý pohyb.

Ďalšími nedostatkami teplovzdušného krbu sú:

 • vysoké teploty do komína, čo má za následok, že pomerne veľké množstvo tepelnej energie nám odíde hore komínom;
 • časté prikladanie, čo sa prejaví na spotrebe dreva;
 • často prekúrené priestory;
 • teplotná nerovnomernosť (dolu chlad, hore prekúrené);
 • suchý vzduch.

Výhodou môže byť najmä:

 • rýchle teplo;
 • zdanlivo nízke vstupné investície;
 • technická a materiálová nenáročnosť.

V poslednom období je trend stavať domy s čo najnižšími tepelnými stratami, približujúcimi sa k nízkoenergetickým a pasívnym domom, kde teplovzdušný krb si svoje miesto nenájde.

Teplovzdušný krb určite nie je ani vhodný pre ľudí s rôznymi dýchacími problémami či alergiami.

Akumulačný sálavý krb alebo pec

Pec

Akumulovať, zhromažďovať, ukladať – v tomto prípade teplo a postupne ho uvoľňovať, odovzdávať do priestoru – to je podstata akumulačného a sálavého diela. Inak povedané: naakumulované teplo je rozdelené na nejaký časový interval 3, 6, 8, 12 či dokonca 24 hodín.

Teplo, ktoré získame spálením nejakého množstva dreva, nie je naraz uvoľnené do priestoru ako pri teplovzdušných krboch, ale ukladá sa do akumulačného materiálu a postupne je vysálané do priestoru. V tomto prípade šírenie tepla je radiáciou – žiarením – sálaním.

Sálanie alebo radiácia je mechanizmus prenosu tepla, ktorý spočíva v emisii a absorpcii tepelného žiarenia (teda elektromagnetického žiarenia z objektu, ktoré je spôsobené teplotou tohto objektu, čiže tepelným pohybom jeho častíc). Toto majú na starosti častice fotóny.

Sálanie je jediný spôsob prenosu tepla, pri ktorom nie je potrebné sprostredkujúce látkové prostredie. Je identické so slnečným žiarením. To má jednu veľkú výhodu a to, že nedochádza k víreniu vzduchu.

Medzi ďalšie výhody sálavého tepla patrí

 • to, že nahrieva všetky okolité predmety, ktoré sa taktiež nabijú teplom, ktoré potom vysálajú do priestoru;
 • pozitívny vplyv na zdravie človeka;
 • časová nenáročnosť – prikladá sa 2-3 krát za deň,
 • sálavým teplom dosiahneme rovnomernosť teplôt v priestore.

Tieto akumulačné sálavé diela sú vhodné do dnešných moderných domov, do priestorov s nízkou energetickou spotrebou, jednoducho tam, kde chceme mať dobrú klímu a zdravé prostredie.

Nie sú vhodné tam, kde potrebujeme priestor vykúriť v krátkom čase alebo pri občasnom kúrení, napríklad chaty, chalupy.

Obrovskou výhodou týchto diel je príjemné nenásilné teplo. Relatívne nevýhodou môžu byť väčšie investičné náklady, ktoré sú ale naozaj relatívne.

Takže po dobrých radách odborníka je na Vás, ku akej alternatíve sa prichýlite. Prajeme správny výber.