Najčastejšie používané systémy vykurovania (z hľadiska kachliarstva), ktoré sú Vám schopné dodať teplo podľa Vašich požiadaviek. Vhodnou kombináciou týchto systémov vznikajú diela, účelom ktorých je ešte viac uspokojiť Vaše kritéria.

Správnym výberom systému je dielo ušité na mieru

Teplovzdušný krb

Teplovzdušný krbKrbová vložka ohrieva nasávaný vzduch, ktorý prúdi cez výstupné mriežky do priestoru. Obstavba je riešená z izolačných materiálov. Nízky podiel sálania, vysoký podiel teplovzdušného tepla.

Výhody

 • Rýchle získanie tepla
 • Oheň vidieť počas celého trvania kúrenia

Nevýhody

 • Časté prikladanie
 • Zvýšené vírenie vzduchu
 • Krátka tepelná zotrvačnosť
 • Často krát tepelná nepohoda

Akumulačný krb

Akumulačný krbKrbová vložka je napojená na akumulačný výmeník. Obstavba je otvorená, riešená z akumulačného materiálu. Popri teplovzdušnom teple je teplo odovzdávané aj sálaním.

Výhody

 • Vyššia účinnosť oproti teplovzdušným krbom
 • Predĺžená tepelná zotrvačnosť
 • Menšie vírenie a prepalovanie vzduchu
 • Oheň vidieť počas celého trvania kúrenia
 • Mierne znížený interval prikladania

Nevýhody

 • Nie každá krbová vložka je vhodná do takejto obstavby

Teplovodný krb

Teplovodný krbKrbová vložka s teplovodným výmenníkom alebo výmenníkovou nadstavbou odovzdáva časť podielu tepla do vody (40 – 80 %), ostatnú časť do obstavby alebo vzduchu.

Výhody

 • Možnosť napojenia na ústredné kúrenie, ohrev úžitkovej vody, bazéna

Nevýhody

 • Zvýšenie kondenzátu v počiatočných štádiách kúrenia
 • Pri výpadkoch prúdu náhradný zdroj (obehové čerpadlo)
 • V intenzívne neobývaných priestoroch, napr. chaty, počas mrazov treba používať nemrznúcu zmes

Akumulačná pec

Akumulačná pecMurované ohnisko alebo pecná vložka s napojením na ťahy. Uzavretá akumulačná masa odovzdáva teplo do priestoru sálaním. Teplo je jemné, príjemné a dlhodobé.

Výhody

 • Menej časté prikladanie (napr. každých 6, 12, 24 hod)
 • Veľká tepelná zotrvačnosť
 • Sálanie je najzdravšie odovzdávanie tepla
 • Vyššia účinnosť

Nevýhody

 • Väčšie statické zaťaženie
 • Oheň je vidieť po priložení a následnom zhorení dávky dreva

Hypokaustová pec

Hypokaustová pecKrbová vložka, pecná vložka, murované ohnisko aj s možnosťou napojenia na ťahy alebo výmeník odovzdávajú teplo uzavretej akumulačnej obstavbe prerátanej na plochu s možnosťou odovzdávať teplo aj cez dve poschodia.

Výhody

 • Zdravé a príjemné sálave teplo
 • Možnosť vykúrenia aj viac podlaží
 • Pomerne vysoká účinnosť
 • Dlhšia tepelná zotrvačnosť

Nevýhody

 • Väčšia priestorová potreba